Oznam

Odkaz

V úvode roka jedna smutná správa a zarmucujúca udalosť pre výtvarníkov,
ktorých opustila maliarka Magdaléna Lehotská. Maliarka, ktorá obohatila
jedno z našich sympózií v Oponiciach.

https://www.webumenia.sk/katalog?author=D%C3%BAbravkov%C3%A1-Lehotsk%C3%A1%2C+Magdal%C3%A9

Aktualizovaná prihláška pre členov OZ (2015)

Odkaz

Aktualizovaná prihláška pre členov OZ ACA
Prihláška do OZ (2015)PDF


UPOZORNENIE! Začiatkom roka 2017 bola stránka acaslovakia.sk
napadnutá hackermi (neoprávnene narušená), pričom obsah nezodpovedal záujmom
OZ ACA a hackerskú skupinu „MuhmadEmad“ KurDish HaCk3rS nie je možné spájať
s činnosťou, záujmami alebo členmi OZ ACA.

Zverejnené informácie neboli oznamom OZ. Admin (OZ ACA)