Anastázia Bendželová

akademická maliarka
narodená: Staré Hory (*1943)

Tvorba: maľba, kresba