Vladimír Durbák

akademický sochár, narodený: Kremnica (*1953)
1968-72 SUPŠ Kremnica – odbor Umelecké kováčstvo (prof. Ormandík M.)
1972-78 VŠVU Bratislava, odbor Figurálne sochárstvo (prof. Kulich J., prof. Snopek L)
Žije v Bratislave.

Tvorba:
– medailérska tvorba a plakety,
– voľné, komorné i monumentálne sochárstvo,
– keramika, kresba a maľba.

galéria diel / sochy