Marta Chabadová

narodená: v Bratislave (*1950)

študovala na Vysokej škole výtvarných umení, u prof. Čermického a u prof. Želibského
– akademická maliarka. Venuje sa maľbe.

galéria diel / maľba