Milan Stano

narodený: Kálnica pri Novom Meste n/ Váhom (*1949)

Študoval grafiku na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave
v rokoch 1964 až 1968. Stano Milan je známy karikaturista a vydavateľ
nezávislého humoristicko-satirického dvojtýždenníka Kocúrkovo.

tvorba: maľba, grafika