Soňa Milová

narodená: Bratislava (*1959 )
Žije v Bratislave.

Štúdium na SVŠT v Bratislave a súkromné vzdelávanie formou kurzov u akademických maliarov: Táni Žitňanovej, Blažeja Mikuša, Alexandra Švarca, a akademického sochára Jozefa Kurinca.

galéria diel/pastel