Zuzana Bobovská

narodená: v Považskej Bystrici (*1957)
rod. Bošková

Tvorba: maľba, pastel

Žije a tvorí  v Trenčianskych Tepliciach.

galéria diel