Stanovy OZ / Prihláška

Dokument č. 1: Stanovy OZ ACA
– stanovy Profesijného občianskeho združenia Asociácia súčasného umenia,
– v zmysle zákona č. 83/1990 o združení občanov v znení neskorších predpisov (PDF).
download PDF

Dokument č. 2: Prihláška OZ ACA
– prihláška pre nových členov OZ ACA (PDF).
download PDF

Dokument č. 3:
Vzor zmluvy o spolupráci (! dokument v príprave)
download PDF

Dokument 2% z dane pre OZ ACA
– priatelia sami rozhodnite, kto potrebuje 2% z Vašej dane
Tlačivo 2% pre DÚ SR / PDF (formát A4)PDF