Výtvarné sympóziá ACA

„Chateau Appony – Génius Loci“, August 2012, Oponice

Na základe dohody zakladajúcich členov Asociácie súčasného umenia predsedníčky Kataríny Polgáryovej a jej dvoch podpredsedov, Doc. Stanislava Harangozó, akad. maliara, PhD. a Vladimíra Durbáka, akad. sochára s konateľmi spoločnosti I&P Slovakia, a.s. sa zrealizoval projekt zameraný na tvorbu a prezentáciu diel súčasného výtvarného umenia s názvom „Chateau Appony – Génius Loci“. Jeho predmetom bolo zorganizovanie maliarskeho sympózia v auguste 2012 v kaštieli Oponice. Zúčastnení umelci vytvorili súčasné umelecké diela, ktorých inšpiráciou bola história a súčasnosť kaštieľa Chateau Appony a námety z okolia Oponíc, kde je kaštieľ situovaný.